Categories
Analyse Årskrønike

Årskrønike 2020

2020 har vært et uvanlig år for oss alle. Vi har opplevd en pandemi vår generasjon aldri har sett maken til. Den har endret vår hverdag, og for mange har livet blitt vanskeligere. Det siste året har også vært preget av valgkampen i USA og kampen mot politivold og diskriminering, som spredde seg til store deler av verden.
Her i Norge har SIAN reist rundt i landet med sitt provokasjonssirkus. Ved flere tilfeller har disse markeringene blitt møtt av store og brede motdemonstrasjoner, der noen også har eskalert til konfrontasjoner med politiet såvel som SIAN-medlemmer.

Gjennom høsten har konspirasjonsmiljøene mobilisert til markeringer mot Covid-19 restriksjonene, der også fascister og nazister har deltatt. På markeringene i Oslo har en håndfull aktivister og medlemmer fra det som er igjen av Den Nordiske Motstandsbevegelsens rede 1 deltatt. Gjengangerene har vært redeleder Richard Eide og konspirasjonsteoretikerne Dag Erik Karlsen og Henrik Aarseth (som også har vært aktive i Alliansen), samt Grim Lodenkine. Noe som leder oss inn i hvordan 2020 har sett ut for Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

NMBs Rede 1 har i år hatt ekstremt lav aktivitet. Før splittelsen med Nordisk Styrke (NS), holdt Rede 1 offentlige aktiviteter regelmessig i mindre byer på Østlandet.
NS startet opp våren 2019, i etterkant av 1. mai demonstrasjonene i Ludvika og Kungälv. Selv om kun et fåtall medlemmer ser ut til å ha gått til Nordisk Styrke, er det liten tvil om at splittelsen har gått hardt inn på den lille gjengen med fanatiske nazister. Tidligere redeledere som Eskil Nielsen og Tommy Nyberg skal ha trukket seg ut av NMB for å forsøke å bygge den nye nazistorganisasjonen.
På nåværende tidspunkt er det ikke kjent at NS har hatt noen utadrettede aktiviteter i år, verken i Norge eller Sverige.

Flere andre tidligere aktive medlemmer av Rede 1 har også forsvunnet fra NMB. Flere av disse skal ha fått barn, mens andre skal ha valgt å satse på studier og sin egen framtid framfor å piske den døende hesten. Av medlemmene som er igjen i Rede 1, finner vi Haldenmannen Richard Eide, tidligere kjent fra Soldiers of Odin.
Richard har som redeleder ansvar for Redets aktiviteter, og gjennomføringen av disse. Mens rede 1 gjennomførte flere offentlige aktiviteter og såkalte spektakulære aksjoner i 2017, 2018 og 2019, har det under Richards ledelse gått kraftig nedover. Richard er angivelig svært skeptisk til å reise ut av sitt lokalmiljø i Østfold, dette betyr at de andre medlemmene må bruke store mengder tid og penger på å reise til Halden- og Fredrikstadområdet. Dette har resultert i at Rede 1 sjelden reiser ut av Østfold og særlig ikke om det dreier seg om offentlige aktiviteter eller aksjoner.
Hvorfor Richard er såpass nervøs for å bevege seg langt hjemmefra vet vi ikke, men det er tydelig at dette påvirker hele redet. I 2020 har NMB kun hatt én offentlig flyvebladsutdeling på Østlandet. Denne fant sted i Sarpsborg i juli, og var en svært stusselig oppvisning. Dette til tross for at de hadde hentet inn forsterkninger fra Rede 2. Richard skal ha en nedlatende lederstil ovenfor medlemmene under seg, og AFA erfarer at den store medlemsflukten har vært en direkte konsekvens av Richard sin dårlige ledelse.

NMB-medlemmene som har deltatt på Rede 1’s aktiviteter det siste året er blant annet Særpingen Dag Erik Karlsen og Bø-mannen Grim Lodenkine, samt Grims 16 år yngre venninne. Utover dette har også Oslomannen Henrik Aarseth vært med på et mindre antall aktiviteter, som da Richard, Dag Erik og Grim oppsøkte synagogen og den Israelske ambassaden i Oslo, under den jødiske høytiden Jom Kippur tidligere i høst. Et par dager etter denne aksjonen ble Henrik arrestert utenfor synagogen med kniv.
Andre som fortsatt er aktive i større eller mindre grad er Drammenseren Finn Brudal, Frode Johnsen i Halden, den lysskye Biskopsønnen Knut-Bjarne Nordhaug fra Kolbotn og Marius Tørum fra Jessheim. Sistnevnte har i en lengre periode vært suspendert fra organisasjonen men var på sommeren igjen tilbake i varmen og svært aktiv.
Nyrekrutterte som innimellom har dukket opp på aktiviteter de siste årene har valgt å forlate organisasjonen etter kun kort tid. Blant disse er en småkriminell fra Drammen, en ung mann fra Fjell/Drammen, samt en ung kvinne fra Tønsberg.

Noe annet som er delvis nytt av 2020, er at NMBs bånd til mikropartiet Alliansen har blitt styrket. Ved flere anledninger har det kommet fram at medlemmer i Rede 1 har bedrevet aktivitet og deltatt i sosiale arrangementer for og sammen med Alliansens leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Tidligere i høst poserte omtrent hele Rede 1 på et bilde med Alliansenflagget sammen med Lysglimt og et annet alliansenmedlem.
Vi kan jo lure på hvem som egentlig tjener på det; har Alliansen tatt inn fanatiske nazister og NMB-medlemmer, eller har NMB tatt til seg konspirasjonsskrapet fra Alliansen? Uansett så vitner dette samarbeidet om at både Alliansen og NMB er grupperinger med dårlig oppslutning, og konfliktene som oppstår av samarbeidet er dessuten god underholdning. Det har nemlig den siste tiden pågått en offentlig krangel mellom Alliansen og NMB.
I etterkant av at Alliansens utlyste (og i all hemmelighet avlyste) et folkemøte i det falleferdige “Alliansenhuset” gjorde Lysglimt Johansen narr av NMB og primus motor i Rede 6 Øystein Vaule. Dette ledet til at NMB skrev en artikkel der de raste mot Alliansen og Lysglimt og ord som “sviker” florerte. På tross av denne åpenlyse konflikten har flere av Rede 1 sine medlemmer fortsatt samlet inn underskrifter og jobbet med kampanjer for Alliansen. NMB har tidligere omtalt dobbelorganisering som forbudt og illojalt, men nå ser det ut til å være fritt fram for slike rampestreker internt, også når den andre parten offentlig gjør narr av NMB.

Aktiviteten til NMB har også gått ned andre steder i landet. Rede 4 har lagt ned nesten all sin aktivitet og Rede 2 har hatt en drastisk nedgang, og per dags dato ser redet ut til å kun bestå av rikslederen Tommy Olsen, Jan-Christopher Pedersen og Ronny Bårdsen. Sistnevnte har det siste året bodd i Tønsberg, men har nå solgt huset sitt og flyttet tilbake til sørlandet.
I Rede 6 har det kun vært 3 aktive personer, og den tidligere Israel-vennen Øystein Vaule har stått for mye av aktiviteten på egenhånd. Av og til har han hatt med seg Christer Rasmussen og en kvinnelig nyrekruttering, begge fra Rogaland.
Rede 3 i Bergen er ledet av Tom Hauge og består i all hovedsak av nøyaktig de samme personene som tidligere. Aktiviteten begrenser seg til å henge opp klistremerker i utkanten av Bergen og en sjelden gang et banner på en av broene i distriktet. Foruten Tom er de mest aktive i dette området Kim Larsen, Alexander Nævdal, Jenni Oksanen og Arto Oksanen.
Rede 5 i Nord-Norge har forsatt ikke klart å stable på plass verken medlemmer eller aktivitet og det er heller ingenting som tyder på at noe er i gang.

Kort oppsummert tyder alt på at NMB i Norge ligger med brukket rygg. Av aktive i NMB ser det ut til å være kun Tommy Nyberg fra Sandvika og Eskil Nielsen fra Hønefoss som har blitt med Haakon Forwald over i Nordisk Styrke. I Sverige holdt NMB-leder Simon Lindberg nylig en tale som blant annet handlet om svik, og det er tydelig at NMB sine glansdager er forbi. Det virker rett og slett som det er vanskelig å være en dedikert nazist i møte med antifascisme, stigma, represjon og dårlig lederskap.

2020 har ikke vært et godt år for nazistene og i 2021 vil vi nok få se et meget svekket NMB som vil kjempe for å holde liv i organisasjonen. Derfor skal en ikke se bort i fra at man vil se flere propagandaaksjoner, primært i østfoldområdet, men også forsøk på mindre framstøt utenfor Østfold. SIAN kommer til å fortsette sitt provokasjonssirkus rundt omkring i landet og mikropartiene Alliansen og Selvstendighetspartiet kommer til å gå på offensiven i forbindelse med stortingsvalget til høsten. Vi vil oppfordre alle antifascister til å organisere seg for å bemøte disse gruppene på gata med varierte og kreative taktikker.

Til slutt vil vi ønske alle antifascister et godt nyttår og vi håper å se dere alle på gata igjen i 2021!

Antifascistisk Aksjon Oslo

Er du et tidligere medlem eller aktivist i Den Nordiske Motstandsbevegelsen som nå har gått ut av organisasjonen, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.
Er du nevnt i artikkelen eller på noen måte er berørt av denne artikkelen, kan du kontakte oss på mail eller Signal for hjelp til å komme deg ut av organisasjonen.