Info til avhoppere

INFORMASJON TIL DEG SOM FORLATER DEN FASCISTISKE BEVEGELSEN

Om du vil forlate eller har forlatt den fascistiske bevegelsen kan du kontakte ditt nærmeste AFA-lokallag. Om du tar kontakt vil det bli mellom oss. Vi kommer da til å be deg gi oss informasjon om bevegelsen du har vært en del av.

Hvis vi oppfatter intensjonen din som ærlig vil vi ikke lenger se deg som en aktiv del av den fascistiske bevegelsen. Da vil du heller ikke høre noe mer fra oss og vi vil ikke lenger skrive om deg i sammenheng med den fascistiske bevegelsen.

Vi ser deg som aktiv om du er organisert, er aktiv på gata eller om du har deltatt på et arrangement, demonstrasjon eller sammenkomst organisert av den fascistiske bevegelsen.

For å kontakte oss kan du sende mail eller signalmelding via vår tipstelefon.

INFORMASJON TIL DEG SOM ER I FAMILIE MED EN AKTIV FASCIST

Om du frykter at ditt barn, søsken eller forelder er organisert i den fascistiske bevegelsen kan du kontakte oss. Det er tungt å oppdage at en du er glad i forsvinner inn en farlig og destruktiv bevegelse. Vi tror familie kan spille en viktig rolle for å få personer ut av den fascistiske bevegelsen og ønsker derfor å hjelpe med informasjon.

Send oss en mail hvor du forklarer hvem du er, hva personen i din familie heter og eventuelt et bilde av personen. Vi vil da prøve å hjelpe deg med den informasjonen vi har og gi råd.

Om personen ønsker å forlate den fascistiske bevegelsen må den ta kontakt med oss som beskrevet over slik at vi får en bekreftelse fra personen selv.