Om oss

ANTIFASCISTISK AKSJON

Antifascistisk Aksjon ble grunnlagt i Norge i 1994. Noen ganger har vi vært et landsomfattende nettverk av lokallag og noen ganger har vi kun hatt lokallag i Oslo. I dag samarbeider de to selvstendige lokallagene i Oslo og Bergen. Vårt felles mål er å bekjempe fascismen ideologisk og fysisk – både i dag og i framtiden.

Vi har også et internasjonalt samarbeid med kamerater i andre regionale nettverk.

IDEOLOGI

Vi er sosialister og feminister. Vi ser oss som en del av arbeiderbevegelsen, og en part i kampen for sosialisme, feminisme og for skeives rettigheter.

Vi stiller oss kategorisk imot den fascistiske bevegelsen, høyrepolitikk og nasjonalisme.

METODER

I kampen mot fascisme er ingen verktøykasse for liten. Vi bruker de metoder vi mener fungerer best i situasjonen og ønsker ikke å låse oss til et fast handlingsmønster.

Når fascister tar plass må andre vike. Rommet de tar beslag på tas i fra oss. Det tas i fra alle som elsker noen av samme kjønn eller som har innvandret. Det tas ifra oss som organiserer våre arbeidsplasser, og alle vi som tror at en annen verden fortsatt er mulig. Fascistenes aktivitet er en krenkelse og en voldshandling overfor alle som ikke er slik som dem. Derfor mener vi at antifascisme alltid er selvforsvar.

Vi har blitt kritisert for vår metodebruk. Som nettverk og lokallag er vi vant til dette og tar gjerne til oss konstruktiv kritikk, men det er viktig å huske at vi ikke er ute etter å vinne valg eller å gjøre noen til lags. Vi er ute etter å beseire fascismen.

YTRINGSFRIHET

Våre kritikere peker ofte på ytringsfriheten. Det er selvfølgelig en misforståelse at vi er motstandere av denne rettigheten. Vi ønsker ikke en mer autoritær stat, ettersom den like godt kan slå ned på den revolusjonære venstresiden, som på den fascistiske bevegelsen. Det vi ønsker er å bekjempe fascismen sammen med andre sosiale bevegelser. Det er ytringsfrihet i praksis.