Categories
Minnedag

Aldri mer nazisme

I dag er det 80 år siden nazistene inntok Norge. Vi minnes i dag de som drev med sivil og militant motstand under naziokkupasjonen, de som ble fengslet, de som mistet livet, de som ble sendt til konsentrasjonsleirene og alle de som fikk livet satt på vent.

Nazityskland oppsto på grunnlag av en enormt menneskefiendtlig ideologi. Nazistisk og fascistisk organisering er et hån, og en trussel, mot alle vi som blir klassifisert som mindre verdt av dem.

Vi vil aldri tolerere nazisme eller fascisme! Å bekjempe nazismen er en nødvendighet. Å bekjempe nazismen er alles plikt!

Aldri mer nazisme!