Categories
Demonstrasjon-aksjon SIAN

SIAN med angrep på Oslo

Ved fire tilfeller den siste måneden har SIAN markert seg i Oslo, både annonsert og uannonsert. De forskjellige framgangsmåtene til SIAN har tvunget den antifascistiske bevegelsen til å teste ulike metoder for å møte dem.

1. advent

SIAN brenner en koran utenfor Stovner politistasjon. Lars Thorsen og en til person filmer mens boken brenner, og forsvinner fra stedet innen tre minutter. Markeringen var ikke annonsert på forhånd.

2. advent

SIAN varsler om en koranbrenning utenfor politihuset på Grønland. Lars Thorsen, Marius Rasmussen og Ellen Due Brynjulfsen møter opp, men oppmerksomme antifascister pakker raskt SIANs representanter inn i bilen igjen. Dessverre kommer de tilbake senere på dagen og gjennomfører et nytt forsøk. Mens bøkene brenner holder Ellen bilen varm på andre siden av gata.

3. advent

SIAN varsler en ny markering og arrangerer bokbål på Grønland, under politiets beskyttende hånd. Både til og fra plassen blir de og bilen deres godt bevoktet av politibetjenter. Det er samme SIAN-gjeng som forrige gang som har møtt opp. Personer som til vanlig oppholder seg på Grønland får sin bevegelsesfrihet innskrenket.

4. advent

I dag var det ventet en fjerde markering. Fram til i formiddag var det stille fra SIANs representanter. Litt senere presiserte de at de ville holde en markering i 15-tiden et sted i Oslo.

Men vi har ikke sittet stille og ventet på lyd fra fascistene. I løpet av uken har vi gjennomført en liten mobilisering, med mål om å holde Grønland fritt for fascister. Vår plan var å ta plassen hvor SIAN tidligere har holdt sine markeringer, før de møter opp. På Grønland er SIAN no show.

I stedet velger SIAN å møte opp ved Oslos rådhus. På plassen utenfor starter de omgående en brann. To av rådhusets vakter kommer ut med bøtter fylt med vann for å slukke brannen. En av de kommuneansatte blir angrepet med rasistiske kommentarer mens han blir filmet tett opp i ansiktet. Den andre personen fra rådhuset begynner å helle vann over flammene. Han blir da sprayet i ansiktet med en rød forsvarsspray.

Vår antifascistiske samling på Grønland hadde oppnådd sitt mål med å forhindre SIAN fra å møte opp i området. Derfor valgte vi å raskt bevege oss mot rådhuset, men når vi kom fram var fascistene borte.

Til den fjerde markeringen hadde SIAN mobilisert ekstra stort. De som møtte opp var følgende:

Lars Thorsen (t.v.) forbereder bokbål.

Fanny «Anna» Bråten varmer hendene på bokbålet.
Marius Rasmussen sprayer kommuneansatt.
Ellen Due Brynjulfsen (t.v.) filmer flammene.
Vigdis Victoria Koppang varmer hendene på bokbålet.

Oslo er en antifascistisk by. La oss beholde det slik!
Antifascistisk Aksjon Oslo