Categories
Demonstrasjon-aksjon Kampdag

1 mai 2021

Vi står sammen i dag på arbeidernes kampdag for å feire våre seiere, og for å markere at vi er sterkere og flere enn fascistene og nazistene, i Norge og i Halden. Antifascisme er en del av arbeiderkampen og helt sentral i det sosialistiske prosjektet. Kampen kan til tider føles både tung og vanskelig. 
Vi kan oppleve truende situasjoner som sitter lenge i kroppen. Vi kan bekymre oss for å om døra er låst om natta. For om noen venter utenfor der vi bor. For om feil folk har navnet ditt og adressen. For om noen kun i kraft av hvordan du ser ut vil forsøke å skade deg. 

Vi kan også oppleve et press om å være over alt, hele tiden. Om å alltid være klare og kunne forsvare seg selv og sine kamerater. Det som gjør oss i stand til å orke, til å kjempe selv når det føles vanskelig, er det antifascistiske og sosialistiske fellesskapet. Vårt kameratskap er avgjørende for at vi skal kunne lykkes. Vi er ingenting uten hverandre, og vi vinner fordi vi er flere enn dem.

Vi står sammen i dag både for å feire det vi har fått til og for å se fremover. 

Antifascisters kamp mot den den Nordiske Motstandsbevegelsen har vært vellykket. 

De fremstår i dag kun som en skygge av den organisasjonen de engang var og de blir stadig færre medlemmer. De tør ikke lengre å ha offentlige aktiviteter på Østlandet. De marsjerer heller ikke i gatene våre. Det eneste de lykkes med er å henge opp propaganda på natta. Men det betyr ikke at kampen er over. Det betyr bare at vi må øke presset helt til vi har trampet ned nazistene for godt.

Vi vet at hovedårsaken til at nazistene er svake er at antifascister har gitt dem motstand. De har blitt uthengt, trakassert og konfrontert på gata. For det skal nemlig gjøre vondt å være fascist. De skal latterligjøres og jages. Antifascisme er selvforsvar, og vi trenger å ta alle midler i bruk om vi skal lykkes i å bekjempe den trusselen de utgjør mot våre liv og våre samfunn. 

Men det rasistiske hatet er som et virus. Det infiserer mennesker og skader og dreper på sin vei. Som et virus vil rasismen alltid kjempe for sin rett. Den vil endre seg over tid og tilpasse seg nye virkeligheter. Det kan oppstå en ny fiende fra restene av den gamle. Vi har sett at fascistene ikke trenger mer enn det rasistiske hatet for å finne sammen. Vi har sett at SIAN og NMB har deltatt på de samme demonstrasjonene, at Alliansen plukker opp medlemmer fra restene av NMB, og at mindre partier som Selvstendighetspartiet smelter inn i Demokratene. Kampen er ikke over. 

Rasisme i alle former, sexisme i alle former, transfobi i alle former og homofobi i alle former, fra den militante til den hverdagslige, splitter arbeiderklassen. Det tar fokuset vekk fra vår egentlige fiende, kapitalismen. For å kunne kjempe for et sosialistisk samfunn, må vi derfor ta kampen, kontinuerlig, mot det som splitter oss. Dette gjøres med solidaritet, skolering, lytting, diskusjon og som i dag: feiring og fest. 

Vi må sammen kjempe for å skape en sterk antifascistisk og sosialistisk bevegelse som er mangfoldig og aksepterende, og vi må kjempe for at fascistene aldri igjen blir sterkere enn oss. 

God kampdag kamerater! Alerta Alerta!

Antifascistisk Aksjon Oslo